Splošni pogoji uporabe

Ti splošni pogoji uporabe (v nadaljevanju: pogoji) urejajo pravice in obveznosti pri uporabi programske opreme storitev na spletu ali na mobilnih napravah. Lastnik programske opreme je NEVROmedia, Jure Mlakar s.p. (v nadaljevanju: Nm oz. upravljalec). Ti pogoji pomenijo v celoti zavezujoč dogovor med Nm, naročniki storitev in uporabniki aplikacije. Z uporabo aplikacije se s temi pogoji uporabe STRINJATE!

Z začetkom uporabe aplikacij Nm (mojoAR, mARibor, …) se strinjate z:
Pravilnikom o zasebnosti, ki je sestavni del teh pogojev.

S sklenitvijo pogodbe med upravljavcem in uporabnikom o uporabi spletnega mesta www.nevromedia.si, mojoAR.com ali mobilnih aplikacij, ki so kreirane iz naše strani in jih upravljamo, se strinjate s temi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, spletnega mesta www.nevromedia.si, www.mojoar.com in ostalih strani v lasti Nm ali mobilnih aplikacij Nm (kot na primer mojoAR, mARibor, …) ne uporabljajte!

Splošno
Upravljavec: NEVROmedia, Jure Mlakar s.p., Ul. Moše Pijada 10, 2000 Maribor.
Naročnik storitev: podjetje ali fizična oseba za katero izdelamo in/ali objavimo obogatitev ali aplikacijo za mobilne naprave. Kot obogatitev je smatrana storitev prikazovanja dodatnih vsebin s pomočjo aplikacij v lastništvu Nm.
Uporabnik: Uporabnik je vsaka fizična oseba, ki uporablja spletna mesta ali mobilne aplikacije v lasti in pod upravljanjem Nm.

Sklenitev pogodbe
Pogodba med upravljavcem in uporabnikom o uporabi spletnih mest ali mobilnih aplikacij Nm, je za brezplačno storitev uporabe aplikacije sklenjena, ko uporabnik aplikacijo prenese na svojo napravo in se uporabnik (kjer je to zahtevano) registrira in ustvari svoj profil. Za plačljivo storitev naročnika, pa pogodba velja za sklenjeno, ko naročnik upravljavcu plača znesek dogovorjene naročnine in poravna vse obveznost sodelovanja v zahtevani in dogovorjeni obliki (predaja slik, video posnetkov, grafik, podatkov o povezavah, itd.).

Registracija uporabnika (kjer je to potrebno)
V aplikacije Nm se uporabnik prijavi z mobilno aplikacijo, ki je dostopna na spletni strani v lasti in upravljanju Nm, ter z uporabniškim imenom in izbranim geslom. Uporabniško geslo je tajno in je znano le uporabniku. Uporabnik je odgovoren za varovanje svojega gesla. Upravljavec ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker uporabnik ni uspel izpolniti te varnostne obveznosti.

Uporabnik, ki se registrira, izpolni osebne podatke (ime in priimek, podjetje, e-poštni naslov, osebno geslo, itd.) in ustvari svoj uporabniški profil. Uporabnik je odgovoren za točnost in ažurnost osebnih podatkov ter za objavljeno vsebino v svojem profilu. Uporabnik lahko spremeni svoje podatke v profilu na naslednje načine (kjer je to mogoče): z mobilno aplikacijo ali z e-pošto, ki jo pošlje upravljavcu.

Izključitev odgovornosti upravljavca
Mobilna aplikacija mojoAR je namenjena prikazovanju dodatnih razširjenih vsebin – obogatitvi realnega sveta, tiskovin in drugih predmetov, ki jih je možno s pomočjo dane tehnologije razširiti oz. prikazati. Cilj aplikacije je omogočiti, premostiti in izboljšati pvezavo med realnim svetom, tiskovinami itd. Aplikacija povezuje fizično okolje z digitalnimi vsebinami in tako ustvarja boljšo komunikacijo med uporabniki in naročniki (upravljalcem), ki storitev za naročnike prodaja na trgu.

Upravljavec se trudi zagotoviti popolno tehnično delovanje mobilne aplikacije. Upravljavec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi uporabe aplikacije, morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja mobilne aplikacije.

Uporabnik se strinja, da upravljavec ne odgovarja za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabnikove uporabe mobilne aplikacije.
Upravljavec ne jamči za brezhibno delovanje mobilnih aplikacij Nm (mojoAR, mARibor, …) niti za točnost sporočenih informacij. Do napak lahko pride pri delovanju same aplikacije in tudi pri uporabi naprav (kamere, GEO-lokacije uporabnika itd.) zaradi lokalnih okolijskih pogojev in/ali nepopolnih ali napačnih nastavitev na napravah.

Uporabniki lahko z aplikacijo doživljajo le obogatene vsebine, ki jih je ustvaril upravljalec za naročnika. Upravljavec v nobenem primeru ne odgovarja za obvestila, ki jih z aplikacijo sporočajo naročniki storitve (podjetja, ki bogatijo svoje tiskovine itd.), niti ne odgovarja za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe storitve bogatenja vsebin, ki ga z aplikacijo naročniki sporočajo uporabnikom.

Upravljavec v svoj sistem, ki omogoča bogatenje oz. razširjanje vsebin, vnese podatke naročnika, ki jih predhodno uskladi. Upravljavec ne jamči za vnesene podatke, ki jih je posredoval naročnik in tudi ne za njihovo točnost, zaradi česar upravljavec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi spremljanja podatkov ali uporabe aplikacije.

Prepoved zlorab in sankcije
Prepovedana je uporaba mobilne aplikacije za drug namen, kot za namene iz teh pogojev. Če upravljalec ugotovi zlorabo, ima upravljavec pravico uporabniku blokirati dostop do aplikacije ali zahtevati njegovo deinstalacijo. Blokira ga lahko brez obvestila in pojasnila.
Uporabnik odgovarja tudi za zlorabe mobilne aplikacije, če izgubi ali mu je odtujen medij oziroma »pametna« mobilna naprava, v kateri je nameščena mobilna aplikacija. Če uporabnik izgubi ali mu je bil odtujen medij oziroma »pametna« mobilna naprava, v kateri je nameščena mobilna aplikacija, je dolžan čim prej obvestiti upravljavca.

Če upravljavec ugotovi zlorabo, ima upravljavec pravico naročniku storitve umakniti vsebine brez predhodne najave ali soglasja naročnika in brez vrnitve sredstev, ki jih je naročnik plačal upravljalcu za storitev obogatenja vsebin.

Zaščita avtorskih pravic
Mobilne aplikacije in njene celotne vsebine, vključno s celotnim besedilom, slikami in logotipi, so avtorsko zaščiteni ter skupaj z blagovno znamko mojoAR v izključni lasti upravljavca, NM, vključno z vsemi pridržanimi pravicami.

Prepovedano je kopiranje, distribucija ali odklepanje mobilne aplikacije ter tudi vsakršna zloraba podatkov, slik, besedil, logotipa, blagovne znamke Nm ali znamk v lastništvu in upravljanju Nm ter drugih podatkov, ki so del mobilne aplikacije. Prepovedano je vsakršno kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh navedenih podatkov brez predhodne vednosti in izrecnega pisnega dovoljenja upravljavca.
Uporabnik se zavezuje, da bo mobilno aplikacijo uporabljal skladno s pogoji uporabe objavljenimi tukaj in pogoji uporabe podjetja Nm objavljenimi na www.nevromedia.si, za osebno in nekomercialno rabo, razen, če je prej drugače pisno odobreno s strani upravljalca.

Spremembe splošnih pogojev in cen
Upravljavec si pridržuje pravico do posodobitev in sprememb splošnih pogojev uporabe mobilne aplikacije. Nadaljnja uporaba storitev po vseh takih spremembah pomeni, da se uporabnik z njimi izrecno strinja.

Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb cen. Če se naročnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali ceniki, lahko oba kadar koli odpovesta izvajanje storitve, vendar se znesek že plačane storitve ne vrača.

Upravljavec obvesti naročnike o vsaki spremembi cene osem (8) dni pred spremembo po telefonu ali po e-pošti.

Uporaba prava
Za presojo pravnih razmerij glede teh splošnih pogojev za uporabo mobilne aplikacije se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ob sporu med deležniki je izključno pristojno sodišče s sedežem v Mariboru.

Vprašanja
Uporabniki lahko vprašanja, predloge ali pritožbe glede naročila, nakupa ali splošnih pogojev sporočijo upravljavcu na spletni strani www.mojoar.com ali po e-pošti info@mojoar.com.